Universitet Ta'lim Ilmiy-innovatsion faoliyat
Xalqaro faoliyat Talabalar hayoti Qabul 2024 SDG
Oʼzbekcha
English Русский
Network error!

Bekov Ixtiyor Rustamovich

DSc

"Konstitusiyaviy huquq" kafedrasi

Bog'lanish

i.bekov@tsul.uz

Bekov Ixtiyor Rustamovich

DSc

"Konstitusiyaviy huquq" kafedrasi

Bog'lanish

i.bekov@tsul.uz

SPIN:

ORCID:

"Konstitusiyaviy huquq" kafedrasi

Til

Tajriba

Qo`shimcha ma`lumotlar

Lavozimi: Toshkent davlat yuridik universitetining Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi professori 
Tug’ilgan sanasi: 27.04.1980 yil

Xorijiy tillarni bilishi: oʼzbek tilida dars mashgʼulotlarini olib boradi. Shuningdek, rus va ingliz tillarida ilmiy maqolalari chop etgan.

MЕHNAT FAOLIYATI
2003-2010 yy.  - Toshkent davlat yuridik instituti “Davlat huquqi va boshqaruvi” kafedrasi o‘qituvchisi, katta o‘qituvchisi
2010-2013 yy. - Toshkent davlat yuridik institutining “1- huquq” fakulteti dekani o‘rinbosari, dekani 
2013-2015 yy. - Toshkent davlat yuridik universiteti “Davlat huquqi va boshqaruvi” kafedrasi dotsenti
2015-2018 yy. - “Business lawyers group” advokatlik firmasi advokat-stajori, advokati
2015-2018 yy. - Toshkent davlat yuridik universiteti “Davlat huquqi va boshqaruvi” kafedrasi dotsenti (o‘rindoshlik asosida)
2018-2019 yy. - O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti Umumiy bo‘lim boshlig‘i, Konstitutsiyaviy huquq va davlat boshqaruvi tadqiqot bo‘limi boshlig‘i
2019-2020 yy. - Toshkent davlat yuridik universiteti “Davlat huquqi va boshqaruvi” kafedrasi dotsenti
2020 -2021 yy. - Toshkent davlat yuridik universitetining Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi professor vazifasini bajaruvchisi
2021 y. - h.v. - Toshkent davlat yuridik universitetining Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi professori

Ilmiy faoliyati yoʼnalishi:

Konstitutsiyaviy huquq, Parlament huquqi, Saylov huquqi, OАV huquqi

Oʼquv faoliyati:

Konstitutsiyaviy huquq, Qiyosiy konstitutsiyaviy huquq, Parlament huquqi, Mahalliy hokimiyat huquqi, Konstitutsiyaviy odil sudlov , Saylov huquqi, OАV huquqi oʼquv fanlaridan maʼruza, seminar va amaliyot mashgʼulotlarini olib boradi.

Xalqaro faoliyati

Vestminster demokratiya fondi (WFD), Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati (GIZ), Germaniya xalqaro huquqiy hamkorlik jamgʼarmasi (IRZ), Germaniyaning Fridrix Ebert va Konrad Аdenauer fondlari, АQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) loyihalarida ekspert, ishtirokchi va tashkilotchi sifatida faol ishtirok etgan.

2018-yilda Turkiya Buyuk Millat Majlisida (parlament),

2020-yil AQShning Boston Huquq maktabida stajirovka o`tagan.

Ilmiy jurnallar, ilmiy kengashlar va ekspert kengashlarida ishtiroki

“Fuqarolik jamiyati”, “ Jamiyat va boshqaruv”, “Xalqaro munosabatlar”, “Jamiyat va innovatsiyalar” va “Yuridik fanlar axborotnomasi” huquqiy, ilmiy-amaliy jurnallarida koʼplab maqolalari chop etilgan. 4 ta darslik, 3 ta o`quv qoʼllanma, 10 ta risola, 40 dan ortiq  ilmiy ishlanmalar muallifi va hammuallifi.

 

Nashr qilingan asosiy ishlari,  google scholar, researchgate, va boshqa professional faoliyatiga bogʼliq sahifalariga havolalar:

1.                     Беков И.Р., Аҳмедов Д.Қ. Ўзбекистон Республикасида вакиллик органларини шакллантиришда сиёсий партияларнинг ўрни // Давлат ва ҳуқуқ. – Tошкент, 2004. – № 3. – Б.2-4.

2.                     Беков И.Р. Ўзбекистон Республикаси сайлов қонунчилиги ва сиёсий партиялар // Икки палатали парламентга сайлов: назария ва амалиёт масалалари: Илмий-амалий конференция материаллари. – Tошкент: ТДЮИ, 2004. – Б.171-178.

3.                     Беков И.Р., Шарипов Р.Ҳ. Фуқаролар сайлов ҳуқуқларининг кафолати – демократиянинг муҳим шарти // Международные стандарты проведения демократических выборов и избирательное законодательство Узбекистана: Материалы международного круглого стола. – Тошкент: ТГЮИ, 2004. – Б. 199-202.

4.                     Беков И.Р. Сиёсий партиялар фракциялари – парламентнинг асосий институти // Давлат ва ҳуқуқ. – Tошкент, 2005. – № 1. – Б.7-8.

5.                     Беков И.Р., Ҳусаинов У.Ш. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқлари. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – 28 б.

6.                     Беков И.Р. Ўзбекистонда жамоат бирлашмалари фаолиятининг конституциявий асослари // Ўзбекистон Республикаси Конституциявий ҳуқуқи. Дарслик. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б.296-324.

7.                     Беков И.Р. Парламент аъзоси мақомининг конституциявий асослари // Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – жамиятни янгилаш ва мамлакатни модернизация қилиш асоси: Илмий-назарий анжуман материаллари. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б.177-182.

8.                     Bekov I.R. Qonunchilik palatasi deputati va Senat a`zosining hamda xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashi deputatlarining huquqiy maqomi // Davlat hokimiyati vakillik organlari. Darslik. – Тoshkent: ТDYI, 2006. – B.153-183.

9.                     Беков И.Р. Парламент ҳуқуқининг шаклланиши ва ривожланиши // Ўзбекистон Республикаси парламент ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2006. – Б.32-37.

10.                Беков И.Р. Сиёсий партиялар ва партиявий тизимлар // Хорижий мамлакатлар конституциявий ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2006. – Б.170-208.

11.                Беков И.Р. Жамиятни модернизациялаш ва давлат бошқарувини демократлаштириш шароитида сиёсий партиялар ролини ошириш – давр талаби // Конституция – давлат ва жамият қурилиши ислоҳотларининг асоси: Илмий-назарий конференция материаллари. – Тошкент: ТДЮИ, 2006. –Б.180-183.

12.                Беков И.Р., Аббосхўжаев Ш.А. Сиёсий партиялар – сайлов жараёнининг муҳим иштирокчиси // ТДЮИ ахборотномаси. – Тошкент: 2007. –№ 5. – Б.70-72.

13.                Беков И.Р. Сиёсий партиялар ролини оширишнинг конституциявий- ҳуқуқий асослари // Конституция – ҳаётимиз кафолати: Илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: ТДЮИ, 2007. –Б.195-200.

14.                Беков И.Р. Сиёсий партиялар фракцияларининг қонунчилик жараёнида иштирокининг конституциявий-ҳуқуқий асослари // Инсон, жамият ва давлат манфаатлари акс этган қонун: Илмий анжуман материаллари. – Тошкент: ТДЮИ, 2007. –Б.236-242.

15.                Беков И.Р. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси фаолиятида сиёсий партиялар иштирокининг ўзига хос хусусиятлари // Ўзбекистон Республикасида сиёсий ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш масалалари: Илмий-амалий конференция материаллари. – Нукус: Қарақалпақстан, 2007. –Б.37-40.

16.                Беков И.Р., Турғунов О.К. “Фуқаролар сайлов ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига шарҳ. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. – 48 б.

17.                Беков И.Р. Сиёсий партиялар: уларнинг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги ўрни // Ўзбекистон Республикаси Олий судинининг ахборотномаси. – Тошкент, 2008. – № 4. – Б. 40-43.

18.                Беков И.Р. Конституция – сиёсий партиялар фаолиятининг ҳуқуқий асоси // ТДЮИ ахборотномаси. – Тошкент, 2008. – №  6. – Б.41-44.

19.                Беков И.Р. Давлат бошқарувида сиёсий партиялар роли // Ҳуқуқ ва бурч. – Тошкент, 2009. – № 1. – Б. 49-50.

20.  Беков И.Р. Сиёсий партиялар – фуқаролик жамиятининг муҳим институти // Ўзбекистон Республикаси Олий судинининг ахборотномаси. – Тошкент, 2009. – №1. – Б.25-26.

21.  Беков И.Р. Сиёсий партияларнинг вакиллик органлари фаолиятидаги иштироки. Монография . Т. 2021. –Т. «Hamkornashr» 240 б.

22.   Беков И.Р. Парламент кўпчилигининг демократиянинг муҳим институти сифатида ривожланиши // Фуқаролик жамияти. Гражданское общество. Civil society, 2014. – №3. –Б. 19-21.

23.  Беков И.Р. Ўзбекистон Республикасида сайлов тизими конституциявий асосларининг ривожланиши // Конституция – эркин ва озод, тинч ва осойишта фаровон ҳаётимизнинг кафолати. Республика илмий конференцияси материаллари тўплами. –Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. –Б. 32-35.

24.  Беков И.Р. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – фуқаролар сайлов ҳуқуқининг муҳим кафили // Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси – миллий тикланишдан миллий тараққиёт сари ривожланишнинг мустаҳкам ҳуқуқий асоси. Республика илмий конференцияси материаллари тўплами. –Т.:ТДЮУ, 2019. –Б. 63-68.

25.  Bekov I.R. Constitutional and legal basics for the participation of political parties in the formation of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis // Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 11, 2020. P 1571-1577.

26.  Беков И.Р. Пандемия шароитида парламент фаолияти: хорижий мамлакатлар ва Ўзбекистон тажрибаси. // Юридик фанлар ахборотномаси – Вестник юридических наук – Review of law sciences, 2020. Махсус сон. –Б. 46-49. )

27.  Беков И.Р. Сиёсий партиялар – сиёсий тизимнинг муҳим институти // Жамият ва бошқарув, 2020. – №3 –Б. 142-148.  

28.  Беков И.Р. Фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга оширишдаги мавқеини юксалтиришга оид // Фуқаролик жамияти. Гражданское общество. Civil society, 2020. – №1. –Б. 24-28.

29.  Беков И.Р. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси сайловларида сиёсий партиялар иштирокининг конституциявий-ҳуқуқий асосларининг ривожланиши // Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техника институти ахборотномаси, 2020. – №3 –Б. 36-43.  

30.  Беков И.Р. Жамиятда сиёсий партиялар ролини оширишга қаратилган ҳуқуқий ислоҳотлар // Ҳуқуқий тадқиқотлар / Правовые исследования / Journal of Law Research, 2020. – №S4 5 жилд –Б. 225-232.

31.  Беков И.Р. Сиёсий партиялар ҳуқуқий мақомини конституциявий-ҳуқуқий тартибга солиш масалалари. // Юридик фанлар ахборотномаси – Вестник юридических наук – Review of law sciences, 2020. Махсус сон. V қисм. –Б. 19-28.  

32.  Беков И.Р. How parliaments work during a pandemic. // Xalqaro munosabatlar-Международные отношения-International relations, 2020. №1-2. –Б. 16-21. (12.00.00; № )

33.  Bekov I.R. Legal reforms for enhancing the role of political parties in society // Scientific ideas of young scientists. International scientific and practical conference. July. 2020. Warsaw, Poland.

34.  Беков И.Р. Сиёсий партияларнинг электорал функцияси сайлов жараёнида қанчалик муҳим: назарий-ҳуқуқий қарашлар ва миллий амалиёт. // Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations, 2021. № 2. –Б.152-162. 

35.  Беков И.Р. Қодиров Э.О. Фуқаролар сиёсий маданиятини юксалтиришда сиёсий партияларнинг ўрни. // Фуқаролик жамияти. Гражданское общество. Civil society, 2021. – №1. –Б. 16-19. 

36.  Беков И.Р. Конституция – фуқаролар сиёсий ҳуқуқларининг кафили. // Янги Ўзбекистонда конституционализмни мустаҳкамлаш масалалари: миллий ва хорижий тажриба. Халқаро илмий конференция материаллари тўплами. ТДЮУ. 2021. –Б 62-67.

37.  Bekov I.R. Electoral function of political parties: theoretical and legal views. // The American Journal of Political Science Law and Criminology, 2021. Volume 03 Issue 04-17, pages 111-118. Impact factor 2021: 5.952

38.  Беков И.Р. Сиёсий партиялар фракцияларининг парламентдаги ўрни: миллий ва хорижий тажриба. // Ҳуқуқий тадқиқотлар / Правовые исследования / Journal of Law Research, 2021. – №7 –Б. 37-43.

39.  Bekov I.R. The fraction of a political party is an important subject of the legislative process. // Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations,  № 6/S (2021). P 292-301.

40.   Беков И.Р. Конституция ва жамоат бирлашмалари. Рисола. Масъул муҳаррир М.Ҳ.Рустамбоев. Тошкент. Ҳарбий-техник институти. 2018. 32 б.

41.   Беков И.Р. Д.Р.Юсупов. Сиёсий партиялар ва жамиятни демократлаштириш. Рисола. Масъул муҳаррир А.Х.Саидов. Тошкент. Ҳарбий-техник институти. 2018. 36 б.

42.   Беков И.Р. Президент сайловида сиёсий партияларнинг иштироки. Рисола. Тошкент давлат юридик университети. 2021. 26 б.

43.   Беков И.Р, Б.Т.Мусаев, Х.И.Ботиров. Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини ўтказувчи участка сайлов комиссиялари фаолиятини ташкил этиш бўйича амалий қўлланма. – Тошкент. ТДЮУ. 2021. 28 б.

44.   Беков.И.Р. ва бошқ. Президент сайлови: 100 саволга 100 жавоб.– Тошкент. «Адолат» миллий ҳуқуқий ахборот маркази. 2021.

45.   Беков И.Р. Сайлов натижаларини аниқлаш ва эълон қилиш тартиби. // Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови: асос, жараён, тартиб ва ташвиқот. Сайлов қонунчилиги ва амалиёти бўйича ўқув-амалий қўлланма. – Т.: «Адолат» миллий ҳуқуқий ахборот маркази. 2021 й. –Б 294-328.

46.  Bekov, Ikhtiyor. "Constitutional and legal basics for the participation of political parties in the formation of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 1571-1577.

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=koqv0xUAAAAJ

https://www.linkedin.com/in/ikhtiyor-bekov-636395202/