Университет Образование Научно-инновационная деятельность
Международная деятельность
I-II квартал 2024 года
Студенческая жизнь Прием 2024 SDG
Русский
Oʼzbekcha English
Network error!
Network error!

Xudaybergenov Azamat Sharipovich

Darajasiz
Статьи

Judicial independence is of importance to maintain the Rule of Law, and it is a foundation for achieving justice in any society. However, judicial independence is threatened in a variety of ways. This article reflects on the United States experiences related to the threats to judicial independence.

Judicial independence is of importance to maintain the Rule of Law, and it is a foundation for achieving justice in any society. However, judicial independence is threatened in a variety of ways. This article reflects on the United States experiences related to the threats to judicial independence.

Threats to judicial independence: reflections on the US experience


judicial independence, dependent judiciary, Supreme Court, Senate, President, court packing, judicial compensation, career judges, judicial election
Abstract
Judicial independence is of importance to maintain the Rule of Law, and it is a foundation for achieving justice in any society. However, judicial independence is threatened in a variety of ways. This article reflects on the United States experiences related to the threats to judicial independence.

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19

 Abstract: The Rule of Law is one of the most observed, but least understood phenomena. This article argues that the Rule of Law has two conceptions such formal and substantive, considering the experience of the United States. In addition, the article emphasizes the need for reconsideration of the conceptions of the Rule of Law in crisis like COVID-19 Coronavirus Pandemic. In addition, the article argues that laws with measures limiting the freedom of movement in crisis should be regarded to meet the substantive conception of the Rule of Law if they are adopted based on the constitution and are able to change the condition to the positive side for the benefit of people. 

Key words: the Constitution, the Rule of Law, formal conception of the Rule of Law, substantive conception of the Rule of Law, supremacy of the Constitution and law.

TRENDS IN ENSURING JUDICIAL INDEPENDENCE IN UZBEKISTAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA: A COMPARATIVE ANALYSIS

Аннотация. Суд ҳокимияти мустақиллигининг мазмунини тушуниб етишда унинг келиб чиқиш илдизларини таҳлил этиш зарур. Шунга асосан, ушбу мақолада суд ҳокимияти мустақиллиги доктринасининг шаклланиши, унинг асосида Америка Қўшма Штатларида суд ҳокимиятининг мустақиллигини таъминлаш борасидаги саъй-ҳаракатлар, Ўзбекистонда суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлашга қаратилган ислоҳотлар тадқиқ қилинган ҳамда Ўзбекистон ва АҚШда суд ҳокимиятининг мустақиллигини таъминлаш тенденциялари қиёсий таҳлил этилган. Мақолада суд ҳокимиятининг мустақиллиги доктринаси давлат ҳокимияти бўлиниши таълимоти ва конституционализмга доир таълимотлар негизида шакллангани, ўзининг ривожланиш теденциясига эга экани асослаб берилган. Шунингдек, Ўзбекистонда суд ҳокимиятини таъминлашга қаратилган ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти очиб берилган. Суд ҳокимиятининг мустақиллигини таъминлашга қаратилган ислоҳотлар муайян даврлар кесимида таҳлил этилиб, тегишли хулосага келинган. Суд ҳокимиятининг мустақиллигини таъминлашдан кўзланган мақсадлар борасида олимлар билан илмий мунозараларга киришилган. Бу борада илмий муаллифлик қарашлари илгари сурилган. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Калит сўзлар: конституционализм, давлат ҳокимияти, давлат ҳокимияти бўлиниши принципи, суд ҳокимияти, судлар, судьялар, суд ҳокимиятининг мустақиллиги.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ И ФОРМЫ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация: мазкур мақолада маъмурий юстициянинг мазмун-моҳияти ва Ўзбекистон, АҚШ, ГФР ҳамда Россия Федерацияси тажрибасига асосланган ҳолда маъмурий юстицияни ташкил этиш шакллари таҳлил этилган.
Калит сўзлар: маъмурий юстиция, маъмурий орган, оммавий субъектлар, оммавий-ҳуқуқий низо, ихтисослашган суд, маъмурий суд.