Университет Образование Научно-инновационная деятельность
Международная деятельность
I-II квартал 2024 года
Студенческая жизнь Прием 2024 SDG
Русский
Oʼzbekcha English
Network error!
Network error!

Musayev Bekzod Tursunboyevich

DSc
Статьи

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПАНДЕМИИ ВИРУСА COVID-19

Аннотация: мазкур мақолада Ўзбекистонда Covid-19 вируси пандемиясига қарши кураш бўйича ташкил қилинган Махсус комиссиянинг ҳуқуқий мақоми, фаолиятининг
ҳуқуқий асослари, у томонидан қабул қиладиган ҳуқуқий ҳужжатлар, уларни эълон қилиш тартиби таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: пандемия, Covid-19, комиссия, соғлиқни сақлаш, коронавирус, эпидемиологик вазият, ҳуқуқий ахборот. 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: мазкур мақолада муаллиф Ўзбекистонда чет эл фуқароларини ишга қабул қилиш жараёнининг ҳуқуқий механизмлари, ушбу соҳадаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамда уларни қўллашдаги муаммоларни батафсил таҳлил қилган. Мақола якунида муаллиф томонидан чет эл фуқароларини Ўзбекистонда ишга қабул қилиш жараёнини янада такомиллаштиришга қаратилган таклифлар илгари сурилган.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Калит сўзлар: чет эл фуқароси, меҳнат фаолияти ҳуқуқи тасдиқномаси, хорижий ишчи кучини жалб қилиш рухсатномаси, электрон виза. 

ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ ЗАНЯТОСТИ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ЗАНЯТОСТИ

Аннотация

Мазкур мақолада демографик, экологик, жамиятдаги ижтимоий ва умумий ҳуқуқий ёндашувлар доирасида миграцияни тартибга солишда хусусий бандлик агентликлари фаолиятининг оқибатлари ва сабаблари ўрганилган. Хусусий бандлик агентликлар фаолияти ва Ўзбекистондан эмиграциясининг сабаблари шуни кўрсатадики, аниқ иқтисодий ва ҳуқуқий чора-тадбирлар кўриш орқалигина Ўзбекистон ўз фуқароларини одам савдоси ва алдовлардан ҳимоя қилиши мумкин. Мазкур муаммоларни ҳуқуқий тартибга солиш учун ривожланган давлатлар, айниқса Европа Иттифоқи тажрибасини ўрганиш ва миллий қонунчиликка татбиқ қилиш масалалари бўйича таклифлар бериш зарур. Муаллиф ушбу масалаларни ҳуқуқий ечимини топишда миллий амалиётни такомиллаштиришда асосий йўналиш ахборот технологиялари бўлиши зарур деган қатъий позицияни илгари суради.

Collision Principles in Labor Relations Complicated by a Foreign Element: Experience of Uzbekistan and Foreign Countries

Abstract: various scientific debates are taking place today not only at the national level but also within the framework of international organizations on the role of countries, international organizations on issues of legal regulation of foreign citizens’ activities, foreign labor migration and its legal regulation. The main reason for this is sharp increase of labor migration process in the world in recent years, growing aspirations of foreign citizens in carrying out activities in other countries, as well as involvement of foreign professionals in working in other countries as the result of attracting foreign investment, signing bilateral agreements of employment on the basis of the principle of reciprocity between the two states. Bringing national legislation on human rights in accordance with international standards, development of foreign economic activity of enterprises and organizations entail the emergence and increase of labor relations with so-called foreign element. Based on this, in this article, different aspects of collision-legal regulation of labor relations with complicated foreign element are covered and analyzed. In this, the author pays attention to the types and importance of collision norms governing international labor relations, as well as the principle of autonomous will as a method of
collision-legal regulation of labor relations. 

Keywords: foreign element, collision norm, the principle of autonomous will, free choice of rights (lex volutatis); law at the place of work (lex loci laboris); flag act (lex flagi); law of the country of institution, business travelers’ (lex loci delegationis).

Collision Principles in Labor Relations Complicated by a Foreign Element: Experience of Uzbekistan

Abstract: various scientific debates are taking place today not only at the national level but also within the framework of international organizations on the role of countries, international organizations on issues of legal regulation of foreign citizens’ activities, foreign labor migration and its legal regulation. The main reason for this is sharp increase of labor migration process in the world in recent years, growing aspirations of foreign citizens in carrying out activities in other countries, as well as involvement of foreign professionals in working in other countries as the result of attracting foreign investment, signing bilateral agreements of employment on the basis of the principle of reciprocity between the two states. Bringing national legislation on human rights in accordance with international standards, development of foreign economic activity of enterprises and organizations entail the emergence and increase of labor relations with so-called foreign element. Based on this, in this article, different aspects of collision-legal regulation of labor relations with complicated foreign element are covered and analyzed. In this, the author pays attention to the types and importance of collision norms governing international labor relations, as well as the principle of autonomous will as a method of collision-legal regulation of labor relations.

 Keywords : foreign element, collision norm, the principle of autonomous will, free choice of rights (lex volutatis); law at the place of work (lex loci laboris); flag act (lex flagi); law of the country of institution, business travelers’ (lex loci delegationis) and others.

ОСОБЕННОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ ПРИНИМАЕМЫХ К СУБЪЕКТАМ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Аннотация: мазкур мақолада халқаро хусусий ҳуқуқда меҳнат муносабатларининг тутган ўрни, ўзига хос жиҳатлари, шунингдек меҳнат муносабатлари соҳасидаги миллий ва халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилиниб, чет эл элементи билан мураккаблашган меҳнат муносабатлари субъектларига нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий режимларнинг мазмуни ёритилган. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Калит сўзлар: чет эл элементи билан мураккаблашган меҳнат муносабатлари, ҳуқуқни эркин танлаш (lex voluntatis), миллий режим, дискриминацияга йўл қўймаслик режими, энг кўп қулайлик яратиш режими, ўзаролик режими.

Халқаро меҳнат муносабатларини коллизион-ҳуқуқий тартибга солиш

Аннотация
Ўзбекистон Республикаси ташқи дунё учун очиқ, демократик давлат сифатида ўз давлат мустақиллигининг дастлабки кунларидан бошлаб жаҳондаги давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан тенг ҳамда ўзаро фойдали ҳамкорликни кенг йўлга қўйиб келмоқда. Бундай ҳамкорликдан кўзланган бош мақсад-инсон ҳуқуқларини таъминлаш, фуқароларимизнинг ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқлари мамлакатимиз ташқарисида самарали муҳофаза этилишига эришишдан иборат.

Experience of Uzbekistan in terms of legal regulation of foreign citizens’ labor activities


МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: УНИФИКАЦИЯ ПРАВА И СОСТОЯНИЕ КОЛЛИЗИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Мазкур мақолада меҳнат муносабатларини халқаро хусусий-ҳуқуқий тартибга солиш масалалари, ушбу соҳада ҳуқуқни унификациялаш, коллизион нормалар тизимини ишлаб чиқишнинг замонавий тенденциялари таҳлил қилинган. Муаллиф миллий ва халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар, олимларнинг тадқиқотлари асосида Ўзбекистон қонунчилигида меҳнат муносабатларини халқаро хусусий-ҳуқуқий тартибга солиш, миллий ҳуқуқни унификациялаш бўйича таклифларни илгари сурган. Мақолада қайд этилишича, миллий қонунчиликда меҳнат соҳасидаги умумэътироф этилган коллизион принципларнинг мавжуд эмаслиги ташқи меҳнат муносабатларида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишга салбий таъсир кўрсатмоқда. 
Калит сўзлар: ҳуқуқни унификациялаш, трансмиллий меҳнат муносабатлари, миллий режим принципи, оммавий тартиб тўғрисидаги изоҳ, lex voluntatis, lex loci laboris

THE EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES IN UZBEKISTAN

The article is devoted to the experience of legal regulation of the activities of private employment agencies in Uzbekistan. The author pays the main attention to the analysis of regulatory legal acts.