Davlat-huquqiy faoliyat

Davlat-huquqiy faoliyat – soha mutaxassislik ta’lim dasturining maqsadi talabalarda huquqiy fanlarga oid sohalarda bilimni shakllantirish hamda  davlat boshqaruvida huquqni qo‘llash sohasida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Mazkur yo‘nalishda talabalar davlat hokimiyatini tashkil etish va tizimiga oid masalalarni, ijro hokimiyati organlarining faoliyat prinsiplarini, shuningdek, ma’muriy-huquqiy munosabatlarni va boshqa masalalarni o‘rganadilar.

Mazkur soha mutaxassislik doirasida talabalar davlat-huquqiy munosabatlar sohasida tizimli tahlil o‘tkazish bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirishni, mazkur soha mutaxassislikda boshqaruv qarorlarini qabul qilish masalalarini nazarda tutadi.

Ushbu soha mutaxassislik davlat hokimiyati organlariga tegishli ijro apparatining turli xil bo‘g‘inlarida va boshqaruvida (vazirliklar, davlat qomitalari, tashkilotlar, mahalliy davlat hokimiyati organlarida va boshqalarda) faoliyat yuritish uchun mutaxassislarni tayyorlashni nazarda tutadi.