Ilmiy-amaliy huquqiy jurnal

juma 05 iyun 2020

Toshkent davlat yuridik universiteti tashabbusi bilan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestasiya komissiyasi ro‘yxatiga kiritilgan «Юридик фанлар ахборотномаси – Вестник юридических наук – Review of law sciences» ilmiy-amaliy huquqiy jurnalining magistratura talabalari uchun bag‘ishlangan maxsus soni e'lon qilindi. Maxsus sonda magistratura talabalari tomonidan tayyorlangan dissertatsiya tadqiqotlari yuzasidan dolzarb mavzularga bag‘ishlangan 158 ta ilmiy maqolalar joy oldi.

Yuridik fanlar axborotnomasi