Doktorlik dissertatsiyasi (PhD) himoyasi

chorshanba 27 janvar 2021

Тошкент давлат юридик университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.07/30.12.2019.Yu.22.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 5 февраль куни соат 14:00 даги мажлисида Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси Бекмирзаев Нодир Бурхановичнинг 12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ; маъмурий ҳуқуқ; молия ва божхона ҳуқуқи ихтисослиги бўйича “Ўзбекистонда фуқаролар сиёсий ҳуқуқларининг конституциявий асослари” мавзусида юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: 100047, Тошкент шаҳар, Сайилгоҳ кўчаси 35. Тел.: (998971) 233-66-36; факс: (998971) 233-37-48. e-mail: info@tsul.uz